[fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px” padding_left=”0px” padding_right=”0px” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”” class=”” id=””]

Algemene voorwaarden SEOreview

Laatst gewijzigd: 6 maart 2016

Bedankt voor het gebruik van onze producten en services. De services worden verleend door SEOreview. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door.

Gebruik van onze services

Het gebruik van onze services geeft u geen eigendom van de intellectuele eigendomsrechten in onze services of content waar u toegang tot heeft.

Onze services bevatten niet alleen inhoud welke van SEOreview is. Deze inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de entiteit die zij ter beschikking stelt. We kunnen aan de hand van de inhoud bepalen of het illegaal is of in strijd met ons beleid en eventueel inhoud verwijderen of weigeren welke in strijd is met ons beleid of de wet. Dat betekent noodzakelijkerwijs niet dat we de inhoud beoordelen dus aarzel niet dat we dat doen.

Beschrijving van onze service

SEOreview biedt gebruikers toegang tot een grote collectie van hulpmiddelen, welke niet beperkt zijn, zoekmachineoptimalisatie tools, linkanalysetools en application program interfaces (API’s). U begrijpt dat de service bestaat uit berichten van SEOreview, zoals serviceaankondigingen en administratieve berichten. Deze berichten worden beschouwd als onderdeel van SEOreview welke de betaalde abonnementen kan omvatten. Alle nieuwe functies die ter uitbreiding of verbetering van de service dienen, inclusief de introductie van nieuwe SEOreview functionaliteiten, worden onderworpen aan deze overeenkomst tenzij anders wordt vermeld. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toegang tot de services en deze toegang kan kosten van derden bevatten (zoals de internet service provider). Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de benodigde apparatuur om toegang te krijgen tot onze service.

Registratieverplichtingen

Als geregistreerd gebruiker van SEOreview verklaart u dat u de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract aan te gaan. U geeft ook het volgende aan bij uw registratie: waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf zoals gevraagd in het registratieformulier en deze persoonlijke informatie tijdig te bewerken indien nodig om uw gegevens accuraat, actueel en volledig te houden. Indien u informatie verschaft welke onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, en SEOreview vermoedt dat u dit doet, heeft SEOreview het recht om uw account op te schorten of te be?indigen en uw toekomstig gebruik van SEOreview te weigeren.

Geen doorverkoop of distributie van onze services

Tenzij uitdrukkelijk door SEOreview is geautoriseerd, gaat u ermee akkoord onze services niet te reproduceren, dupliceren, kopieren, verkopen, verhandelen, doorverkopen, wijzigen of het exploiteren voor commerciele doeleinden.

Toeschrijving

Indien u SEOreview gebruikt, erkent u dat alle gegevens die zijn verkregen door onze services bij het intellectueel eigendom van SEOreview blijven en gaat u akkoord met enige publicatie of distributie van deze gegevens.

Toegang account

U moet een geldig e-mailadres opgeven met alle andere benodigde informatie om de inschrijving voor onze service te voltooien. U moet een geldig e-mailadres opgeven om uzelf te registreren. Uw login mag worden gebruikt door ??n persoon. Een enkele login gedeeld door meerdere personen is niet toegestaan. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid en het wachtwoord van uw account. SEOreview kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze veiligheidsverplichting.

Nieuwsbrief

Bij het registeren voor een account bij SEOreview geeft u ons toestemming om e-mailberichten te sturen naar het e-mailadres welke u hebt opgegeven bij de registratie.

Deze e-mailberichten kunnen het volgende bevatten: updates van SEOreview tools, tips en tutorials over het gebruik van SEOreview functionaliteiten, speciale aanbiedingen en systeemberichten.

Houd er rekening mee dat u via de opt-out functie te allen tijde via de button ??uitschrijven?? uzelf kunt uitschrijven voor de nieuwsbrief. Deze opt-out functie vindt u altijd onderaan de e-mail welke we u toezenden.

We kunnen u e-mails toesturen via Mailcampaigns of MailChimp.

Onbevoegde gebruikers

Voor het gebruik van onze services moet u een mens zijn. Accounts welke geregistreerd zijn door robots of andere geautomatiseerde methodes zijn niet toegestaan.

Onbevoegd gebruik

U mag binnen onze service geen wijzigingen aanbrengen, aanpassingen doen of hacken of een andere website aanpassen om zo ten onrechte te impliceren dat het wordt geassocieerd met de services van SEOreview.

Blokkeren van IP-adressen

Met het oog op de integriteit om onze services te beschermen, behoudt SEOreview het recht om op elk moment domeinhouders en leden van bepaalde IP-adressen te blokkeren tot toegang op de website van SEOreview.

Registratie en abonnement

U kunt uzelf registreren voor onze service door te kiezen voor een passend abonnement. Als geregistreerde heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan (een aantal) de functies welke SEOreview biedt. Afhankelijk van het gekozen abonnement, heeft u recht op de bijbehorende functionaliteiten van het betreffende abonnement.

Teruggavebeleid

U komt niet in aanmerking voor terugbetaling wanneer u uw abonnement een bepaalde tijd niet heeft kunnen gebruiken. Indien u denkt in aanmerking te komen voor terugbetaling, informeer ons dan zodat wij SEOreview kunnen blijven verbeteren. Bij het starterspakket vindt er na opzegging geen restitutie plaats voor reeds betaalde periode. Het pakket wordt na opzegging aan het einde van de reeds betaalde periode beiindigd.

Stopzetten SEOreview

SEOreview behoudt zich van het recht om het abonnement op te zeggen wanneer het volgende van toepassing is:

  • Klant breekt met de algemene voorwaarden
  • Klant wijkt af van de door SEOreview opgestelde gebruikersvoorwaarden
  • Klant probeert schade toe te brengen aan de reputatie van SEOreview

Het annuleren van SEOreview door de opdrachtgever betekent dat alle verantwoordelijkheden over welke data dan ook onder deze algemene voorwaarden vallen.

Wijzigingen in SEOreview

SEOreview is constant in beweging en bezig met het verbeteren van onze service. Wij kunnen functionaliteiten en eigenschappen toevoegen of verwijderen. Ook kunnen deze op elk moment worden opgeschort of stopgezet. U kunt stoppen met het gebruik van onze service op elk gewenst moment al vinden wij het wel jammer wanneer u hiervoor kiest. SEOreview kan ook stoppen met het verlenen van services aan u, of juist extra grenzen aan deze service toevoegen of creeren op elk moment.

SEOreview gebruikers zijn op de hoogte van het feit dat SEOreview niet aansprakelijk is voor u of een partij van derden voor een wijziging, opschorting of stopzetting van een service.

Links

De service kan links naar andere websites of middelen verkrijgen. SEOreview heeft geen controle over dergelijke sites of bronnen. Gebruikers erkennen en aanvaarden dat SEOreview niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen. Ook is SEOreview niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, reclame of andere materialen welke beschikbaar zijn via dergelijke sites of bronnen. Gebruikers erkennen en aanvaren dat SEOreview niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enig(e) schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in enig opzicht verband heeft met het gebruiken van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die op of via een dergelijke site of bron worden weergegeven.

Aansprakelijkheid van onze services

Zoals toegestaan door de wet, SEOreview is niet verantwoordelijk voor verlies van winst, inkomsten of data. Dit geldt ook voor mogelijk andere gevolgen en schade. De totale aansprakelijkheid van SEOreview, voor zover toegestaan door de wet, geldt een claim onder deze voorwaarden inclusief voor elke geimpliceerde garantie welke is beperkt tot het bedrag welke u betaalt voor het abonnement. In alle gevallen is SEOreview niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet redelijkerwijs kan worden verwacht.

De services en informatie worden verstrekt op basis van beschikbaarheid zonder enige garantie.

Contact opnemen met SEOreview

U kunt met SEOreview contact opnemen middels het e-mailadres support@seoreview.nl. U ontvangt een reactie binnen een dag, ontvangt gratis support van onze specialisten en geldt alleen voor vragen over SEOreview.

De klant accepteert dat informatie welke wordt verzonden naar SEOreview onder geen enkele omstandigheid kan worden onderworpen aan enige vorm van de geen openbaring overeenkomst. Behalve wanneer de klant voorafgaand schriftelijke toestemming van SEOreview heeft verkregen hiervoor.

Alle partijen dienen rekening te houden met het feit dat e-mail niet altijd een veilig en gegarandeerd medium van communicatie is. E-mails worden alleen als ontvangen beschouwd door SEOreview als de klant een automatische e-mail met bevestiging heeft ontvangen.

Over de Algemene Voorwaarden

Herzieningen van de algemene voorwaarden kunt u vinden op deze pagina. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht van toepassing en deze voorwaarden hebben geen effect eerder dan zeven dagen nadat deze zijn geplaatst op deze pagina.

Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden voor een dienst, dan zult u ervoor moeten kiezen om het abonnement voor SEOreview te beiindigen.

Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen SEOreview en uzelf. Hierop gelden geen rechten van derden.

Op verzoek kunnen deze algemene voorwaarden naar u worden toegezonden.

[/fullwidth]