Het aantal op te vragen rapporten is voor de Positie Controle tool en de Backlink Kwaliteit Check gelimiteerd. U kunt binnen ieder SEOreview abonnement twee scans per maand uitvoeren. Een scan kunt u inplannen. Deze genereert dan op een vast moment per maand een rapport. Daarnaast kunt zelf nog handmatig een rapport opvragen. Wanneer u het scanlimiet heeft bereikt, zult u moeten wachten tot de volgende periode.