Wanneer u de tool Positie Controle opent ziet u linksboven in de donkere navigatiebalk de datum van de laatste scan. Wanneer u hierop klikt opent er een kalender. Navigeer naar de gewenste datum om de scanresultaten van dat moment te bekijken. Indien er geen scan is uitgevoerd in die periode, zijn deze datums grijs.