Het On-Site Problemen Overzicht laat u alles weten met betrekking tot on-site SEO. De tool scant alle pagina’s op onder andere titels, omschrijvingen en inhoud. Zo weet u direct of er ergens sprake is van duplicate content, of u ergens te lange paginatitels heeft of dat u ergens misschien een meta description bent vergeten. U ziet ook direct of u goed gebruik heeft gemaakt van de H1, of er een sitemap is en of er sprake is van onjuiste redirects.

 

Wilt u naar aanleiding van de resultaten in het On-Site Problemen Overzicht meer weten? Neem dan contact op met SEO on Demand, de eerste en enige SEO helpdesk. U kunt bellen naar 033 760 01 10.