Duplicate content is een term die problemen aangeeft met dubbele inhoudt op uw domein. Denk hierbij aan twee of meer pagina’s met dezelfde paginatitel, meta description of teksten. Google houdt niet van duplicate content en vraagt om unieke content. Daarom wordt geadviseerd om zeker geen teksten van uw concurrenten een op een over te nemen. Investeer zelf tijd in het schrijven van unieke, goed leesbare teksten voor uw categorieën, producten of diensten.

 

Heeft u vragen over duplicate content of SEO copywriting? Neem dan contact op met SEO on Demand via  010 795 5671.